{{totalCountin()}}
{{ x.name }}
× {{ x.count }} ₹ {{x.price}}
Total : ₹ {{totalAmountin()}}